KAWKA

ODPOWIEDZ
Moderator

KAWKA

Post autor: Moderator » czw lut 07, 2013 10:07 am

KAWKA- Program likwidacji niskiej emisji Cel programuZmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeńpowietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczeniadopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń,dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisjizanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz CO2.Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy ParlamentuEuropejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawiejakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).BeneficjenciBeneficjentem programu są podmioty wskazane w programachochrony powietrza.• Kategorie podmiotów będących beneficjentami wskażą indywidualnieWFOŚiGW w ogłaszanych konkursach.• Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w programachochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie zapośrednictwem beneficjenta.Rodzaje przedsięwzięćlikwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych lub kotłowniosiedlowych. Możliwość wykonania wewnętrznej instalacji co. i c.w.u.lub instalacji gazowej• rozbudowa sieci ciepłowniczej• zastosowanie kolektorów słonecznych• termomodernizacja budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej,wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie węglowego źródłaciepłaKryteria wyboru / dostępuprzedsięwzięcie ujęte jest w obowiązującym programie ochronypowietrza• dla osiągnięcia celu długofalowego konieczna jest koncentracja środkówi zdefiniowanie priorytetowych obszarów wsparciaPrzedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze miasta (aglomeracji)powyżej 100 000 mieszkańców (?), na którym jednocześnie:a) poziom stężenia średniorocznego pyłu PM-10 w każdym z ostatnich3 lat (poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie) przekraczałwartość 40 μg/m3;b) poziom stężenia średniorocznego benzo-a-pirenu w każdym z ostatnich3 lat (poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie) przekraczałwartość 1 ng/m3;W celu zapewnienia trwałości efektu ekologicznego uznano zakonieczne:• wprowadzenie administracyjnych rozwiązań prawnychobejmujących zakaz (ograniczenie) stosowania paliw stałych wrazz jednoczesnym systemem kontroli albo innego planu działańsystemowych.albo•w przypadku braku możliwości wyeliminowania spalania paliwstałych zostanie zagwarantowane wdrożenie rozwiązańobligujących do stosowania wyłącznie źródeł ciepła opalanychpaliwem stałym o określonych standardach emisyjnych istandaryzowanego paliwa wraz z systemem kontroli jegostosowaniaIntensywność dofinansowaniaOdstąpiono od równego podziału środkówpomiędzy WFOŚiGW i zaproponowano podziałalokacji (budżetu) biorąc pod uwagę wielkośćpopulacji ludzi na obszarze objętym wnioskiem.http://www.gdos.gov.pl/files/ENEA/Gurupy-robocze/Powietrze/29-11-2012/KAWKA-Warszawa.pdfhttp://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Maxi_Bio

marecki
Posty: 1437
Rejestracja: ndz lis 17, 2013 8:28 am

KAWKA

Post autor: marecki » wt lut 06, 2018 10:58 pm

Znalazłem moderatora.

siema co tam?

robim jakiś asortyment?
Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Inne”