Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2018-06-07 14:50:56

admin2
Administrator
Zarejestrowany: 2018-01-04
Posty: 47

NORMA PN EN 303-5:2018 UMOŻLIWI WDROŻENIE DYREKTYWY ECODESIGN

NORMA PN EN 303-5:2018 UMOŻLIWI WDROŻENIE DYREKTYWY ECODESIGN

http://forum.pellets.com.pl/pic/20180607-144851.jpg

Coraz bliżej pożegnania się z dobrze znaną normą PN EN 303-5:2012, wyznaczającą m.in. standardy emisyjne kotłów c.o. Jej miejsce zastąpi zaktualizowana postać normy – tj. EN 303-5:2018, której zadaniem ma być umożliwienie krajom członkowskim UE praktycznego wdrożenia dyrektywy Ecodesign.

Ecodesign    Europejski Komitet Normalizacyjny zamyka już prace nad EN 303-5:2018 (informacja pochodzi z maja 2018 r.). Projekt normy czeka na przyjęcie przez krajowe komitety normalizacyjne. Tego samego możemy spodziewać się w Polsce. Norma europejska zostanie wprowadzona do zbioru polskich norm metodą uznania przez Polski Komitet Normalizacyjny i opublikowana w oryginalnej wersji językowej z dołączonymi stronicami krajowymi.

Projekt aktualizowanej normy303-5:2018 wprowadza szereg nowych elementów do wymogów normy poprzednio obowiązującej – zarówno w sferze wymogów emisyjno-ekologicznych, jak również sprawności urządzeń grzewczych. Nie brak też szczegółowych wytycznych dla producentów kotłów, dotyczących m.in. budowy urządzeń z uwzględnieniem określonych materiałów, w tym połączeń blach kotłów oraz innych np. dotyczących testów bezpieczeństwa, czy zasad napowietrzania kotłowni.

Urządzenia badane pod kątem spełniania wymogów projektu normy 303-5:2018 będą poddawane nowym testom. Nowością będzie też badanie poboru energii elektrycznej przy uwzględnieniu mocy minimalnej, nominalnej oraz w trybie postoju. Po raz pierwszy użyty zostanie termin efektywności sezonowej, który można sprowadzić do sprawności użytecznej – parametru bliższego warunkom, panującym podczas realnego użytkowania kotła w porównaniu do warunków laboratoryjnych.

Dotychczasowe badanie parametrów emisji szkodliwych substancji (CO, pyłów, organicznych związków gazowych) zostanie poszerzone o pomiar emisji związków azotu (NOx). W normie 303-5:2012 wszystkie parametry emisji z wyjątkiem pyłów, są badane przy nominalnym oraz 30% obciążeniu kotła. W europejskim projekcie normy 303-5:2018 określa się sezonowe parametry emisji. Wymagania te muszą być spełnione dla średniej ważonej wartości, uzyskanej dla znamionowej mocy cieplnej (z wagą 0,15) i przy 30% znamionowej mocy cieplnej (z wagą 0,85).


W przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa określono następujące progi emisyjności, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń:

1. Emisje tlenku węgla nie mogą przekraczać 500 mg/m3
2. Emisje cząstek stałych nie mogą przekraczać 40 mg/m3
3. Emisje organicznych związków gazowych nie mogą przekraczać 20 mg/m3
4. Emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, nie mogą przekraczać 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne.


Urządzenia KOSTRZEWY spełniają wymogi projektu normy EN 303-5:2018. Skąd ta pewność? Czeski Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego – jednostka certyfikacyjna, zrzeszona w międzynarodowej organizacji „Association for Acreditation” – potwierdza, że spełniają one wymogi dyrektywy Ecodesign, której zasady praktycznego wdrożenia określa właśnie EN 303-5:2018.


Szukając kotłów, które zainstalujemy w ramach programów dotacyjnych, warto przyjrzeć się certyfikatom, którymi legitymują się urządzenia poszczególnych marek krajowych. Przeglądając listę „powietrze Małopolska” można spotkać się z dużymi dysproporcjami w zakresie kluczowych informacji, dotyczących urządzeń. Duński Instytut Technologii oraz Czeski Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego informują, że metoda badania opiera się na normie 303-5.


https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/05/Badnia-KOMFORT-EKO-LUX.pdf
https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/03/ecoDesign-Grant-24-ED-Brunatny-2-files-merged_5a9c5537d917f.pdf


Dlaczego krajowe jednostki badawcze nie podają takiej informacji? Oto dwa pierwsze przykłady z małopolskiej listy.


https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/04/Badania-i-Bio.pdf
https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/03/certyfikat_25kW_5a9c563e7f146.pdfW przypadku badań certyfikacyjnych kluczową sprawą jest metoda badań. Akredytacja, udzielana krajowym instytutom przez Polskie Centrum Akredytacji, precyzyjnie określa metodologię badań. Dopiero unifikacja sposobu badań zapewnia miarodajność wyników i daje klientowi możliwość dokonywania porównań parametrów emisji, charakteryzujących poszczególne urządzenia. Póki co, brak informacji o stosowanej metodzie badań w krajowych certyfikatach tej możliwości nie daje.


Dział modernizacji systemów grzewczych firmy KOSTRZEWA
Kotły na pellety, palniki na pellety - KOSTRZEWA

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson