Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2013-02-07 10:07:52

Moderator
Moderator
Zarejestrowany: 2007-09-06
Posty: 287

KAWKA

KAWKA- Program likwidacji niskiej emisji

Cel programu

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń
powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia
dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń,
dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.
Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz CO2.
Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Beneficjenci

Beneficjentem programu są podmioty wskazane w programach
ochrony powietrza.
• Kategorie podmiotów będących beneficjentami wskażą indywidualnie
WFOŚiGW w ogłaszanych konkursach.
• Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w programach
ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za
pośrednictwem beneficjenta.

Rodzaje przedsięwzięć

likwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych lub kotłowni
osiedlowych. Możliwość wykonania wewnętrznej instalacji co. i c.w.u.
lub instalacji gazowej
• rozbudowa sieci ciepłowniczej
• zastosowanie kolektorów słonecznych
• termomodernizacja budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej,
wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie  węglowego źródła
ciepła

Kryteria wyboru / dostępu

przedsięwzięcie ujęte jest w obowiązującym programie ochrony
powietrza
• dla osiągnięcia celu długofalowego konieczna jest koncentracja środków
i zdefiniowanie priorytetowych obszarów wsparcia
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze miasta (aglomeracji)
powyżej 100 000 mieszkańców (?), na którym jednocześnie:
a) poziom stężenia średniorocznego pyłu PM-10 w każdym z ostatnich
3 lat (poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie) przekraczał
wartość 40 μg/m3
;
b) poziom stężenia średniorocznego benzo-a-pirenu w każdym z ostatnich
3 lat (poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie) przekraczał
wartość 1 ng/m3
;

W celu zapewnienia trwałości efektu ekologicznego uznano za
konieczne:
• wprowadzenie administracyjnych rozwiązań prawnych
obejmujących zakaz (ograniczenie) stosowania paliw stałych wraz
z jednoczesnym systemem kontroli albo innego planu działań
systemowych.
albo
•w przypadku braku możliwości wyeliminowania spalania paliw
stałych zostanie zagwarantowane wdrożenie rozwiązań
obligujących do stosowania wyłącznie źródeł ciepła opalanych
paliwem stałym o określonych standardach emisyjnych i
standaryzowanego paliwa wraz z systemem kontroli jego
stosowania

Intensywność dofinansowania

Odstąpiono od równego podziału środków
pomiędzy WFOŚiGW i zaproponowano podział
alokacji (budżetu) biorąc pod uwagę wielkość
populacji ludzi na obszarze objętym wnioskiem.

http://www.gdos.gov.pl/files/ENEA/Gurupy-robocze/Powietrze/29-11-2012/KAWKA-Warszawa.pdf

http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Maxi_Bio

Offline

 

#2 2018-02-06 22:58:08

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1628

Re: KAWKA

Znalazłem moderatora.

siema co tam?

robim jakiś asortyment?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson